Marek & Kate - family album        Main Page   Zamien na Polski

  Previous Page  ...    ...  Next Page        

1996: Cedar Point, Ohio

Cedar Point jest blisko miasta Sandusky w Ohio w USA. Jest to wesole miasteczko z najwiekszymi na swiecie roller coaster-ami (No. 1, 2 i 4). Okolo 4 godzin jazdy z Windsor.
Cedar Point is located close to Sandusky in Ohio. It's amusement park, which had 3 out of 5 highest roller coasters in the World (No. 1, 2 and 4). It's approx. 4 hours driving from Windsor.Miasteczko wodne.
Soak City.

 

  Previous Page  ...    ...  Next Page