Marek & Kate - family album        Main Page   Zamien na Polski

  Previous Page  ...    ...  Next Page        

1996: Ontario Various Trips

 Park Roandeau - po stronie zatoki woda byla prawie podgrzewana.
Roandeau Park - on the bay side water was extremely hot.


Muzeum w Southampton.
Museum in Southampton.


Monika z Karolina w Tearez indianskim kolo Southampton.
Monica with Carolina in the Indian Theatre near Southampton.


Wodospady kolo Sauble Beach.
Waterfalls nearby Sauble Beach.


Na molu w Southampton.
Southampton deck.


Monika i Karolina na plazy w Pinary.
Monica and Caroline on the Pinary Beach.


Park Roandeau - Kasia z Monika.
Roandeau Park - Kate with Monica.


Park Roandeau - Jaden z lesnych szlakow.
Roandeau Park - One of forest trials.


Kasia, Monika i Karolina w Teatrze indianskim.
Kate, Monica and Caroline in Indian Theatre.


Kamping w Southampton.

Southampton Campground.


Zimna woda w Pinary.
Cold water in Pinary.

  Previous Page  ...    ...  Next Page